Logo ALIDEAALiDEA s.r.o.

Recyklace odpadového hliníku


Alidea s.r.o. je inovativní firma – start up.

Vznikla v roce 2014. Impulsem byla idea, že lze zpracovávat dosud nevyužívaný hlinikový odpad, kterým jsou tenkostěnné hliníkové obaly a elektromateriál, která se dosud zpracovával spalováním. Stávající recyklační kapacity jsou zaměřeny na spalování tohoto odpadu, protože obsahuje příliš mnoho cizorodých látek, které stávající technologií nelze zpracovat v jakostní surovinu nebo prostřednictvím chemických reakcí. Nevýhodou je vyšší obsah cizorodých prvků ve finálním produktu.

Ukončený vývoj

Alidea s.r.o. získala v rámci programu CzechEkoSystem podporu ve výši 2 499 tis. Kč. Projket byl připravován ve spolupráci s VTP s Jihočeskou agenturou pro podporu inovačního podnikání. Základem je studie poradenské firmy Delloitte Advisory s.r.o. „Ekologické využití odpadního hliníku“, která identifikovala inovativnost záměru. Srovnáním dostupných metod recyklace hliníku a komercionalizace produktů na trhu byl vytvořen strategický záměr rozvoje inovativního podnikání.

V roce 2017 připravila Alidea s Ústavem chemických procesů Akademie věd České republiky, veřejnou výzkumnou institucí sérii zkoušek, která je aplikací předpokládaných výrobních postupů. Projekt byl podpořen částkozu 172 tis. Kč v rámci strukturálních fondů Ministervem průmyslu ČR v programu Voucher. Náročné testy prokázaly technickou realizovatelnost průmyslové výroby – zpracování tenkostěnných hliníkových obalů.

Evropská unie - evropský fond pro regionální rozvoj OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Projekt: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010532
Zpracování tenkostěnného hliníkového odpadu

Patenty a licence

Alidea s.r.o. je držitelem cenného know how-patentů a licencí na zpracování tekonstěnného hliníkového odpadu.

Komercionalizace produktu a procesu výroby

Cílem Alidea s.r.o. je vystavět v České republice recyklační závod na výrobu hydroxidu hlinitého o maximální čistotě. Vývoj produktu je stanoven milníky, které je nutno splnit.

Studie proveditelnosti identifikovala jednoznačně tržní příležitost a možnost vystavět zpracovatelský závod, který se bude specializovat na odpad, který není prozatím průmyslově zpracováván.Kontakt:

jméno:

Ing. Lukáš Mourek

adresa:

Na Zlaté stoce 1619
České Budějovice
37005

IČ:

02816466

 

 

e-mail:

lmourek@alidea.cz


Ke stažení